Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2019

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
zupkaaa
przerażona jestem.
— XXX
Sponsored post
feedback2020-admin
zupkaaa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
zupkaaa
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaarrives arrives

March 05 2019

zupkaaa
0370 6c31
Reposted fromzciach zciach viaprettylitlleliar prettylitlleliar
zupkaaa
6500 c9b7 500

October 09 2018

zupkaaa
Nigdy nie wiesz, ile czasu ci zostało.
— Stephenie Meyer
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viasmokingtime smokingtime
zupkaaa
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
zupkaaa
9901 f3d5 500
zupkaaa

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
zupkaaa
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
zupkaaa
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.

September 30 2018

zupkaaa
4906 359b
Reposted fromkarahippie karahippie viasoadysta soadysta

September 24 2018

zupkaaa
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viacebulowa cebulowa
zupkaaa
8997 f490
Reposted fromdoedeer doedeer viacebulowa cebulowa
6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacebulowa cebulowa
zupkaaa
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacebulowa cebulowa
zupkaaa
7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viacoolstorybro23 coolstorybro23
zupkaaa
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauaremyheaven uaremyheaven
zupkaaa
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetchocolate sweetchocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...