Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2020

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viakitewalk kitewalk
zupkaaa
Sponsored post
feedback2020-admin
zupkaaa
zupkaaa

April 21 2020

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
zupkaaa
zupkaaa
6583 0ead

April 16 2020

3403 92ec 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viakor4lik kor4lik
zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viakor4lik kor4lik
zupkaaa
8769 fac6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
zupkaaa
zupkaaa

April 12 2020

zupkaaa
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaLusia Lusia

April 11 2020

zupkaaa

April 08 2020

zupkaaa
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianotoco notoco

April 07 2020

zupkaaa
8367 240a 500
Reposted fromnyaako nyaako viacarmenluna carmenluna
zupkaaa
2280 3cfb 500
zupkaaa

April 06 2020

zupkaaa
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazapiski zapiski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...