Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

zupkaaa
1701 4c9e
zupkaaa
9170 52e7 500
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
zupkaaa
3277 0614
Reposted fromhogwarts hogwarts viauaremyheaven uaremyheaven
2538 a9a7
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viauaremyheaven uaremyheaven

August 23 2017

zupkaaa
0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viaitcouldbeworse itcouldbeworse
zupkaaa
zupkaaa
zupkaaa
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatriste triste

August 15 2017

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaolivierk olivierk

August 14 2017

zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
2108 dfd7
zupkaaa
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viasecalecornutuum secalecornutuum
zupkaaa
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamuchless muchless
zupkaaa

August 13 2017

zupkaaa

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viamuchless muchless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl