Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

zupkaaa

November 30 2017

zupkaaa
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
zupkaaa
0929 a243
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola

November 29 2017

November 27 2017

zupkaaa
2674 81a5
zupkaaa
6437 9da7
Reposted frompapaj papaj viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 26 2017

zupkaaa
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viaamelinowa amelinowa
zupkaaa
Let’s drink endless cups of tea and talk until daylight fades.
Reposted fromspace-invader space-invader viaamelinowa amelinowa
zupkaaa
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaamelinowa amelinowa
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamiss0alexis miss0alexis
zupkaaa
2877 61d0 500
zupkaaa
zupkaaa
Podziel się swoimi myślami. Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— E.E. Schmitt: "Oskar i Pani Róża"
Reposted frompiksele piksele viaamelinowa amelinowa
zupkaaa
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman

November 21 2017

zupkaaa
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viatriste triste

November 20 2017

1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

zupkaaa
Czasem wszystko jest zupełnie inne, niż sobie wyobrażamy, a czasem to, co uważaliśmy za rzeczywistość, w ogóle nie istnieje.
— Jodi Picoult - Małe wielkie rzeczy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
zupkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl