Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

zupkaaa
6619 95fe 500
26.
zupkaaa
zupkaaa
6117 e1cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
zupkaaa
zupkaaa
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle
zupkaaa
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viauaremyheaven uaremyheaven
zupkaaa
8057 6fa0
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viadangerzone dangerzone
zupkaaa
4841 a3c9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadangerzone dangerzone
zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

August 17 2018

zupkaaa
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viaaisolro aisolro
zupkaaa
0963 0f35
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zupkaaa
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapyotrus pyotrus

August 04 2018

zupkaaa
zupkaaa
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

July 31 2018

zupkaaa
6360 20f8 500
Seville, July 2018
Reposted fromultraviolet ultraviolet vialetmeget letmeget
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaszydera szydera
zupkaaa
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz

June 19 2018

zupkaaa
6745 6808 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viawszystkodupa wszystkodupa

April 25 2018

zupkaaa
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl