Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

zupkaaa
zupkaaa
zupkaaa
zupkaaa
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki
zupkaaa
2532 e872 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viadreamadream dreamadream
zupkaaa
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viadreamadream dreamadream
zupkaaa
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
zupkaaa
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viamysweetheartt mysweetheartt
zupkaaa
3516 c4c4
Reposted fromCykcykcyk Cykcykcyk viamysweetheartt mysweetheartt

October 11 2019

zupkaaa
zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
zupkaaa
przerażona jestem.
— XXX
zupkaaa
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
zupkaaa
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaarrives arrives

March 05 2019

zupkaaa
0370 6c31
Reposted fromzciach zciach viaprettylitlleliar prettylitlleliar
zupkaaa
6500 c9b7 500

October 09 2018

zupkaaa
Nigdy nie wiesz, ile czasu ci zostało.
— Stephenie Meyer
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viasmokingtime smokingtime
zupkaaa
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
zupkaaa
9901 f3d5 500
zupkaaa

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl