Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

zupkaaa
Reposted fromshakeme shakeme viaolivierk olivierk

August 14 2017

zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
2108 dfd7
zupkaaa
zupkaaa
Reposted frombluuu bluuu
zupkaaa
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viasecalecornutuum secalecornutuum
5173 f808
Reposted frommakswilczur makswilczur viatriste triste
zupkaaa
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viamuchless muchless
zupkaaa

August 13 2017

zupkaaa

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viamuchless muchless

August 02 2017

zupkaaa
zupkaaa
0326 e06b 500
zupkaaa
8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viauaremyheaven uaremyheaven

July 13 2017

zupkaaa
0890 38aa
Reposted fromhalfjohn halfjohn viainsidemyhell insidemyhell
1961 c0a0 500
zupkaaa
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viaelusive elusive

July 10 2017

zupkaaa
2701 f67e 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszyszaak szyszaak
zupkaaa
2265 afd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
zupkaaa
4819 bc3b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszyszaak szyszaak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl