Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

zupkaaa
Nie chciałem tak, w końcu czas to zmienił, dziś wydajemy wspólny hajs na te rzeczy z Ikei.
— Zeus

February 18 2017

zupkaaa
Cholera, nie tak miało być, nie tak miałam się czuć
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaazazel azazel
zupkaaa
8535 da11
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaazazel azazel
zupkaaa

Zapisz
Reposted fromkhal khal viabzdura bzdura
zupkaaa
0412 d834 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaazazel azazel
zupkaaa
1612 1361
Lost in translation.
Reposted frompeper peper viapuszkamileny puszkamileny

February 16 2017

zupkaaa
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viazuzajearbuza zuzajearbuza
zupkaaa
8580 7ca5
Reposted fromlaters laters viaQliczek Qliczek
zupkaaa
Reposted fromfitvet fitvet viasweetchocolate sweetchocolate
zupkaaa
4746 caa3
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaolivierk olivierk
zupkaaa
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky viakamykowata kamykowata
zupkaaa
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viaola4650 ola4650
zupkaaa
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viamiimi miimi
zupkaaa

Niezależnie od tego, jak złe wydawało ci się dotychczasowe życie, przygotuj się. Będzie gorzej. 


Reposted frommslexi mslexi viakamykowata kamykowata
Caught in a bed romanceBy Marianna Raskin
Reposted fromcuty cuty viamiimi miimi
zupkaaa
7545 fc12 500
Reposted frominto-black into-black
zupkaaa
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
zupkaaa
3668 52a0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasilence89 silence89
zupkaaa
zupkaaa
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl